The SNOMED CT Browser © - på dansk
The SNOMED CT browser ©
med danske foretrukne termer og synonymer
Hvordan får man adgang til SNOMED CT på dansk?SNOMED CT procedure lookup

NCSP lookup

ICD 10 lookup (experimental)Home
English version

The SNOMED CT browser © er en såkaldt web applikation hvor man online kan fremsøge termer og begreber i den medicinske terminologi SNOMED CT.

SNOMED CT er en omfattende medicinsk terminologi beregnet til anvendelse i kliniske applikationer - fx EPJ systemer. SNOMED CT fungerer som et klassifikationssystem med diagnoser, procedurer, operationer, lægemidler, anatomiske begreber osv. Da begreberne i SNOMED CT er indekserede, er det blevet foreslået at SNOMED CT kan anvendes i forbindelse med genbrug af data - for eksempel til epidemiologi, registerforskning og kliniske kvalitetsdatabaser (se SNOMED CT Starter Guide kap. 2).

SNOMED CT bliver udgivet af nationale release centre i lande, der er medlemmer af IHTSDO - en international standartiseringsorganisation. De enkelte release centre udgiver dels den internationale version af SNOMED CT (på engelsk) dels oversættelser til de nationale sprog. I Danmark fungerer National Sundheds-it (NSI) under Statens Serum Institut (SSI) Statens Serum Institut (SSI) som release center. Ønsker man at anvende SNOMED CT i Danmark henvises til denne vejledning.

SNOMED CT bliver udgivet som tabeller i form af "flade" filer. Distributionsformatet afslører imidlertid ikke direkte, hvorledes de enkelte begreber er relateret til hinanden. Der er udviklet flere "browsere" til SNOMED CT, som dækker forskelige formål. Nogle er udviklet som programmer til lokal installation - andre som hjemmesider og web applikationer.

The SNOMED CT Browser er en web applikation, der viser indholdet i distributionsfilerne - med udgangspunkt i det begreb der er fremsøgt. Det valgte begreb vises 1) på engelsk som fully specified name i blå tekst øverst i det venstre panel samt 2) som den foretrukne term på dansk midtfor i en gul bjælke. Findes der ikke en dansk oversættelse vises det engelske fully specified name i rødt.

Den gule bjælke deler brugergrænsefladen to paneler. Der er to søgefelter i det øverste panel. I søgeboksen til venstre skriver men en eksakt søgestreng (mellemrum er hér også et tegn). I boksen øverst mod højre kan søgningen snævres ind. Sidstnævnte er en såkaldt "type ahead" boks, hvor der søges på ord eller dele af ord adskildt af mellemrum. Man kan ændre størrelsen på panelerne ved at "trække" i kanterne.

Hvis man "klikker" på termerne i det øverste panel samt i panelerne: begrebsdefinftion, underbegreber og "inverse relationer" bringes dette begreb i "fokus" i den sorte bjælke.

Indholdet i panelerne skulle være selvforklarende - måske undtagen "inverse relationer". Dette panel kan være tomt - men når der vises begreber, vil disse give svar på spørgsmål som fx "hvilke sygdomme er forårsaget af den valgte mikroorganisme".

For at få maksimalt udbytte af browsere til SNOMED CT er det nødvendigt dels at have et vist kendskab til SNOMED CTs arkitektur - dels en vis grad af klinisk indsigt i det område man navigerer i.

The National Health Service og The National Library of Medicine vedligeholder henvisninger til andre SNOMED CT browsere.

Udeståender og hvad der ikke vises. SNOMED CT er opbygget som en såkaldt unidirektional graf dvs. med multiaksial, polyhierarkisk arkitektur. En "klikbar" monohierarkisk reræsentation af træ-strukturen som ses i visse andre browsere er afprøvet - men fravalgt. Det skyldes at denne type layout kan give et fejlagtigt indtryk af "is a" hierarkierne. Der vises aktive begreber mens fx såkaldte "limited concepts" og "qualifiers" udelades. Begreber der tilhører "the non-human subset" (veterinære begreber) er markerede. Relationstyper, navne på hovedhirearkier og "fullyspecifiedname" vises indtil videre på engelsk. Da visse browsere har begrænset funktionalitet - især "Internet Explorer" - er nogle funktioner blevet begrænset fx bliver antallet af undertyper, der vises, begrænset til 1000. The SNOMED Browser indeholder ikke "smarte" eller kontekst baserede søgninger. Der eksperimenteres med disse typer af funktionalitet i The EHR projektet.


Ansvarsfraskrivelse (disclaimer), copyright og retslige forhold: SNOMED CTs navn og indhold ejes af IHTSDO. Indholdet på denne side, herunder links til diverse hjemmesider, afspejler forholdende i april 2014. Man kan frit anvende The SNOMED Browser. Applikationen (program og funktioner) inklusive layout falder under copyright-lovgivningen. Det er således ikke tilladt at kopierer eller reverse engineere program funktioner eller dele heraf inklusive brugergrænsefladen. Der tages ret til forbehold for ændringer. Da The SNOMED Browser er eksperimentel i design and funktioner - kan disse således blive ændret eller modificeret uden varsel.